Shop cây cảnh 1: 628 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

Shop cây cảnh 2: 616 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

Nhà vườn: Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên

Vườn cây nội thất: Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên

Vườn cây công trình: Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Vườn ươm: Điền Xá, Nam Trực, Nam Định